Sunday, February 15, 2009

Feature Requests for the next iPhone

Dear Apple: For the next iPhone, please do the following:

1. Higher-quality camera. The target should be pictures comparable to those I can get from my Canon Powershot SD550. (That's a few years old, shouldn't be too high a bar.) I'm willing to live without zoom or flash, but the optics have to be able to pull in more light (so they can take better pictures in dimmer conditions).

2. A solution for video chat. I don't care if you have two cameras, or two lenses, or whatever - just make it work so I can see the screen and be seen by a video camera.

3. Support expansion storage. (I know that doesn't fit your business model, charging more for higher capacity devices is a HUGE profit center, just like addtional RAM in laptops are for all OEM's, and just like computer accessories like surge protectors and mouse pads are for retailers. I can still dream.)

4. More storage space - I'd like to have 64-128gb please - and faster CPU. (Well, I'll get this one no matter what.)

5. Don't treat your customers like criminals; don't ask for the law to make jailbreaking illegal.

1 comment:

  1. Bàn Làm Việc Văn Phòng của Nội 256 đã có mặt trên thị trường hơn 30 năm kinh nghiệm, luôn đưa uy tín, trách nhiệm, chăm sóc khách lên hàng đầu và cũng không quên chau chuốt chất lượng từng ngày để có thể mang lại cho khách hang những sản phẩm bàn làm việc cao cấp tối ưu nhất trên thị trường. Bàn làm việc của nhân viên tại văn phòng rất quan trọng đóng vai trò chủ đạo, vì nơi đây diên ra tất cả các hoạt động của nhân viên tại văn phòng. Cũng là một trong những yếu tố tạo không gian thoải mái cho nhân viên trong công việc tại văn phòng để đạt năng suất công việc cao cho nên chúng tôi luôn tạo ra sản phẩm những bàn văn phòng hcm các loại đáp úng tùng nhu cầu của người dùng. Và chúng tôi xin chia sẻ thêm cho các bạn ngoài việc chọn bàn chọn tủ bố trí không gian làm việc thì bạn không nên quên lựa chọn cho mình mẫu ghế văn phòng chuyên dùng cho văn phòng công ty nhung phải có phần kết hợp đồng dều giưa bàn làm việc tạo cảm giác thoải mái cho nhân viên trong thòi gian làm việc tại văn phòng.

    ReplyDelete